بستن
FA EN AR RU FR

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی برگزار شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی برگزار شد


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی برگزار شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات  دانشجویی دانشگاه گیلان مورخ 24 شهریور ماه 98  در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد،  در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین، توضیحاتی در خصوص روند فعالیت نشریات در دانشگاه و انتظاراتشان از این حوزه بیان نمودند.

در ادامه آقای محمدرضا محبوب کارشناس نشریات دانشجویی دانشگاه در خصوص جشنواره نشریات ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان و همچنین برگزاری کارگاه های توانمند سازی و بالا بردن مهارتهای دانشجویان در حوزه های 1 ـ بازخوانی آیین نامه های ضوابط ناظر ( 15 مهر ماه ) 2- کارگاه طراحی نشریات ( 12 آبان ماه )  3- مهارت عکاسی ( 3 آذر ماه ) مطالبی را ارائه نمود.

در ادامه درخواست های مجوز نشریات دانشجویی در دستور کار قرار گرفت و مجوز نشریات گیل آبزی، مسیر، دیپلمات، پردازه، کاراصاد، جهانگردشگر، مدیریت جوان و خط قرمز پس از بررسی تصویب گردید.