بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

جلسه کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی برگزار شد


جلسه کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

جلسه کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی در روز سه شنبه 10 تیر ماه 99 در اتاق شورای حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن کریم، خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی ضمن تبریک دهه کرامت و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، برگزاری جلسات ماهیانه شورای کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی را مهم و برای پیشبرد اهداف فرهنگی دارای اهمیت دانستند. ایشان ضمن تقدیر از همکاران جهت برگزاری مهرواره همدلی که با حضور میهمانان استانی برگزار شد، از کارشناسان خواستند که توضیحاتی در خصوص انتخابات تشکلهای دانشجویی، الکترونیکی کردن سامانه طرح نویسی و مسابقات قرآنی توضیحاتی را ارایه نمایند.

سپس معاون فرهنگی و اجتماعی اشاره کردند که برگزاری فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی به گونه ای باشد که در هر گامی، ارتقایی در گام بعدی را به همراه داشته باشد. در ضمن با توجه به اینکه کار فرهنگی دارای ظرافت های خاصی است باید نظارت و مراقبت خوب و شایسته ای برای برگزاری فعالیتها توسط کارگزاران فرهنگی اتخاذ گردد.

در ادامه آقای دکتر یعقوبی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی بیان نمودند: گفتمان و ایماژسازی در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تأثیرات خیلی زیادی دارد و برای افراد جذابیت بیشتری دارد.همچنین جمع آوری فیلم های کوتاه و کلیپ های مربوط به آسیب های اجتماعی از نهادهای مختلف مربوطه اعم از حوزه هنری، صدا و سیما و... را امری شایسته دانستند و بیان کردند که این تجربه به دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی کمک شایانی خواهد.

در ادامه نشست هر یک ازکارشناسان نظرات و پیشنهاداتی را مطرح نمودند که در این راستا تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.