بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه هیأت قرآن و عترت کارکنان دانشگاه گیلان برگزار شد.

جلسه هیأت قرآن و عترت کارکنان دانشگاه گیلان برگزار شد.


جلسه هیأت قرآن و عترت کارکنان دانشگاه گیلان برگزار شد.

 

 

 

 هیأت قرآن و عترت کارکنان دانشگاه گیلان جهت برنامه ریزی ماه مبارک رمضان تشکیل جلسه دادند. به همت هیأت مذهبی قرآن و عترت کارکنان دانشگاه گیلان در دفتر معاونت فرهنگی جلسه نحوه برگزاری قرائت قرآن در دانشگاه تشکیل شد.

 

در این جلسه در خصوص ساعت و نحوه قرائت قرآن (اینکه فقط قرائت قرآن باشد یا همراه تفسیر) تصمیمات لازم اخذ شد.