بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه هماهنگی برنامه های « گرامی داشت هفته دفاع مقدس» در دانشگاه گیلان ـ 28 مرداد ماه 96

جلسه هماهنگی برنامه های « گرامی داشت هفته دفاع مقدس» در دانشگاه گیلان ـ 28 مرداد ماه 96


جلسه هماهنگی برنامه های « گرامی داشت هفته دفاع مقدس» در دانشگاه گیلان ـ 28 مرداد ماه 96