بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها برگزار شد

جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها برگزار شد


جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها برگزار شد

جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها 25 شهریور ماه 99در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  انجام شد.  در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی ضمن خیر مقدم به حاضران، انجام فعالیت‌های علمی فرهنگی دانشجویی درایام کرونا را مورد تقدیر قرار داده اند. در ادامه ایشان  در مورد نشریه فرهنگ و دانشگاه و انتشار مقاله دانشجویی ترجیحاً در مقطع کارشناسی ارشد و اختصاص یک و نیم نمره امتیاز به مقالات ارسالی را مطرح نمودند که با توجه به اظهار نظر حاضران این مورد به توافق رسید. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همچنین به همراهی نمایندگان فرهنگی با دانشجویان برای برگزاری برنامه ها در فضایی مجازی را  تاکید نمود. یاد آور می شود در این جلسه  مباحثی در خصوص انتخابات انجمن های علمی دانشجویی مطرح و تصمیماتی نیز در این خصوص اتخاذ گردید.