بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی و کارشناسان حوزه معاونت در تاریخ 93/10/27 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

این جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید آنگاه خانم دکتر کریمی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تشکر از نمایندگان فرهنگی و مشاورین علمی، کار نمایندگان در حوزه علمی و فرهنگی در دانشگاه را امری خطیر برشمردند که آثار و پیامدهای مثبت آن در آینده در دانشگاه نمودار خواهد شد. ایشان از نمایندگان فرهنگی خواستند کارهای محوله را با مشارکت دانشجویان انجام دهند و در انجام برنامه های انجمن های علمی دانشگاه نظارت، ساماندهی و توجه بیشتر صورت پذیرد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به برنامه هایی از جمله برگزاری همایش ملی کرسی های آزاداندیشی و مناظره رضوی، سومین جشنواره نشریات دانشگاهی، جشنواره قرآنی، برنامه های دهه فجر، اردوی راهیان نور دانشجویی و انتشار خبرنامه الکترونیکی فرهنگی( در حال اجرا) و ... اشاره داشتند و درباره هریک مواردی را تشریح کردند.

در ادامه هر یک از نمایندگان گزارش یک ترم را ارائه و درخواست های خود را بیان کردند و در این باره تصمیماتی اتخاذ گردید.