بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه نقد و بررسی کتاب راهبردهای ائمه علیهم السلام در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی

جلسه نقد و بررسی کتاب راهبردهای ائمه علیهم السلام در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی


جلسه نقد و بررسی کتاب راهبردهای ائمه علیهم السلام در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی