بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

جلسه معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان


جلسه معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

جلسه کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در تاریخ 97/10/26 در اتاق شورای حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی، ضمن تشکر از همکاران فرهنگی جهت انجام فعالیتهای ترم گذشته، گزارشی از برنامه های فرهنگی در دانشگاه را ارایه و تأکید نمودند، باید فعالیتهای فرهنگی تبیین و ارزیابی گردد تا با تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف فعالیت ها فرهنگی هدفمند شود. سپس مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی نیز ضمن تقدیر و تشکر از همکاران، توضیحاتی را پیرامون انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ارایه نمودند. در ادامه همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی ضمن ارایه گزارشی از فعالیتهای حوزه مرتبط، به ارایه نقطه نظراتشان پرداختند و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ گردید.