بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با معاون امور گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان ـ 25 آذر ماه 97

جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با معاون امور گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان ـ 25 آذر ماه 97


جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با معاون امور گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان ـ 25 آذر ماه 97