بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه معارفه و هم اندیشی دانشجویان ورودی جدید علوم سیاسی دانشگاه گیلان

جلسه معارفه و هم اندیشی دانشجویان ورودی جدید علوم سیاسی دانشگاه گیلان


جلسه معارفه و هم اندیشی دانشجویان ورودی جدید علوم سیاسی دانشگاه گیلان

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان، جلسه معارفه و هم اندیشی با دانشجویان جدید الورود گروه علوم سیاسی را در تاریخ یازدهم مهر ماه ۹۷ در خانه فرهنگ برگزار نمود. در این نشست دکتر رضا سیمبر عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی،  در رابطه با کار آفرینی در رشته ی علوم سیاسی مطالبی رو بیان کردند و دانشجویان جدید الورود رو تشویق به همکاری در انجمن علمی کرد. در ادامه دکتر احمد جانسیز استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان در مورد چشم اندازها و اینده ی علوم سیاسی مطالبی رو مطرح کردند سپس دکتر مهدی هدایتی در رابطه با علوم سیاسی و جایگاه آن در کشور و انجمن علمی دانشجویی مطالبی رو بیان کردند و در پایان جلسه هم امیرحسین ابراهیمی در رابطه با ساز و کار انجمن های علمی دانشجویی و فواید حضور در آن مطالبی برای دانشجویان جدید الورود ۹۷ بیان کردند.