بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه معارفه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها برگزار گردید.

جلسه معارفه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها برگزار گردید.


جلسه معارفه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها برگزار گردید.

جلسه معارفه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها و  هماهنگی درباره مسائل فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خانم دکتر کریمی، مدیر فرهنگی و اجتماعی، نمایندگان دانشکده ها و همچنین کارشناسان فرهنگی و اجتماعی حوزه معاونت برگزار شد.

در این نشست معاون محترم فرهنگی و اجتماعی با تشریح وظایف نمایندگان و ابلاغ احکام به آنان، انجام هماهنگی امور فرهنگی و اجتماعی در دانشکده ها را به آنان متذکر شدند. آنگاه هریک از نمایندگان فرهنگی و اجتماعی اظهار نظرهایی در خصوص نحوه فعالیت های فرهنگی در دانشکده ها ارائه کردند.

شایان ذکر است این جلسه ساعت 14روز سه شنبه مورخ 93/07/05 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

اسامی نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشکده

1

خانم دکتر سیده اکرم رخشنده نیا

دانشکده علوم انسانی

2

خانم دکتر عاطفه صبوري

دانشکده علوم کشاورزی

3

آقای دکتر هادی فلاح معافی

دانشکده علوم پایه

4

خانم دکتر مهری باقريان

دانشکده علوم ریاضی

5

آقای دکتر مهردا نیکوی

دانشکده منابع طبیعی

6

آقای دکتر جواد مهرباني

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

7

آقای دکتر محمد محمدپور

پردیس شرق گیلان

8

خانم  دکتر پريسا آروند

دانشکده معماری و هنر

9

ـــــــــ

پردیس بین الملل

10

ـــــــــ

دانشکده فنی