بستن
FA EN AR RU FR CHI

« بازگشت

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه نقاشی

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه نقاشی


جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه نقاشی

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید (1398) گروه نقاشی  در تاریخ 29 مهرماه 98 در محل گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری برگزار شد. در این جلسه، آقای مهران ویسی مدیر گروه نقاشی و آقای محمد کاظمی راد استاد مشاور انجمن علمی نقاشی با دانشجویان صحبت و تبادل نظر داشتند و آنها را با رشته نقاشی و چگونگی فعالیت در آن آشنا نمودند.

 

آدرس کوتاه :