بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه معارفه اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی گروههای آموزشی دانشکده معماری و هنر

جلسه معارفه اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی گروههای آموزشی دانشکده معماری و هنر


جلسه معارفه اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی گروههای آموزشی دانشکده معماری و هنر

این جلسه با حضور کارشناس انجمن علمی دانشگاه، ریاست محترم دانشکده و معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، نماینده فرهنگی اجتماعی دانشکده و  مدیران گروه های آموزشی، اساتید مشاور و دانشجویان عضو انجمن های علمی در تاریخ بیست و چهارم ماه آبان در دانشکده معماری و هنر برگزار شد.

در این جلسه ریاست محترم دانشکده در مورد طرح ها و پروژه های علمی و فرهنگی دانشکده معماری و هنر صحبت نمودند ایشان به حمایت از طرحهای علمی و فرهنگی انجمن های علمی تاکید داشتند .

 سپس کارشناس انجمن های علمی دانشگاه به معرفی و بیان فعالیت های انجمن علمی در گذشته و برنامه ریزی و اهداف پیش رو در آینده مطالبی را مطرح نمودند. در ادامه معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر به حضور افراد و اساتید صاحب نام در سخنرانی ها و ورک شاب های تخصصی را در جهت افزایش سطح علمی دانشکده  مهم دانستند.

در این جلسه اساتید مشاور و دبیران به لزوم داشتن فضایی ثابت برای ارایه نمایشگاههای فرهنگی و علمی تاکید نمودند.

شایان ذکر است این جلسه با  طرح پرسش و پاسخ حاضران و رای گیری برای انتخاب دبیر کل انجمن های علمی دانشکده معماری و هنر پایان پذیرفت .