بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه شورای هماهنگی شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

جلسه شورای هماهنگی شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار گردید.


جلسه شورای هماهنگی شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

در این جلسه بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، مسئول بسیج دانشجویی به بیان دیدگاه های خود و ویژگی های بسیج دانشجویی پرداختند و در ادامه اعضای دیگر این تشکل، نظرات و دیدگاه های خود را در رابطه با اهداف بسیج دانشجویی مطرح نمودند.

سپس معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، خانم دکتر کریمی قداست و خوشایندی واژه بسیج در دانشگاه و جامعه را با توجه به بروز رفتارهای مناسب این گروه مورد تآکید قرار دادند.

ایشان افزودند که باید برای دانش و بینش و رفتار اسلامی درموضوعات مختلف راه حل های مناسب ارایه کرد.

همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی، ضمن توجه دادن به اهمیت و جایگاه بسیج، ضمن برشمردن خصوصیات دانشجویی، کمال گرایی، عبودیت، خودسازی و دگرسازی و پرسش گری را از خصایص بارز دانشجویی دانسته و ممزوج شدن این خصوصیات دانشجویی را با بسیج، ویژگی نادر و پرارزشی قلمداد کردند.

در ادامه ایشان توجه به تمامی جوانب مکتب اسلام را به مثابه پیکره ای ساز وار و متوازن خواستار شده و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و تأکیدات اسلام را در این مورد مهم ارزیابی کردند.

ایشان با تأسی به فرمایشات امام راحل (ره) که دانشگاه مبدأ همه تحولات است، اظهار داشتند گفتمان دانشجویان باید بسیار فراتر از گفتمان های عامه جامعه باشد.

 شایان ذکر است این جلسه ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/02/31در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.