بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه تودیع و معارفه مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

جلسه تودیع و معارفه مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


جلسه تودیع و معارفه مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

روز سه شنبه طی حکمی از طرف آقای دکتر رضی ریاست محترم دانشگاه و با پیشنهاد خانم دکتر کریمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، معارفه آقای دکتر علی یعقوبی عضو محترم هیأت علمی علوم اجتماعی دانشگاه به عنوان مدیر فرهنگی و اجتماعی انجام گرفت و از زحمات آقای دکتر اسماعیل عزیزپور مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی قبلی دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی تقدیر و  تشکر به عمل آمد.