بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه تودیع و معارفه دبیر کل قدیم و جدید انجمن های علمی دانشکده ها

جلسه تودیع و معارفه دبیر کل قدیم و جدید انجمن های علمی دانشکده ها


جلسه تودیع و معارفه دبیر کل قدیم و جدید انجمن های علمی دانشکده ها

جلسه تودیع و معارفه دبیر کل قدیم و جدید انجمن های علمی  دانشکده ها و دبیر شورای دبیران قدیم و جدید انجمن های علمی  دانشگاه در روز سه شنبه  اول دی ماه 94 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه پس ازتلاوت آیاتی چند از کلام ا...، خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی ضمن خیرمقدم به حاضران، ورود به حوزه انجمن های علمی را به دو بخش ساختاری و محتوایی تقسیم نموده و منظور ازبخش ساختاری را، فرایند فعالیت هادانستند.

ایشان ضمن بیان  مسئولیت دبیران انجمن های علمی دانشکده ها ، تلاش در برگزاری جلسات مستمر به صورت ماهانه با حضور نمایندگان فرهنگی و اجتماعی در دانشکده ها را خواستار شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، بخش دوم فعالیت های انجمن های علمی که مبتنی بر محتواست را تشریح  و این امور را شامل فعالیت هایی مانند پژوهش، آموزشی، کارگاه آموزشی، نشریه، اردو و همایش و ... معرفی نمودند. ایشان آموزش را مهم ترین چیز در کنار علاقه مندی برای چرخش کار ذکر و برگزاری کارگاه آموزشی کوتاه مدت جهت بالابردن آگاهی دانشجویان را یاد آوری کردند.

ایشان اجرای برنامه های  بین رشته ای را در جذب مخاطب بیشترمعرفی  و با توجه به اهمیت بحث مناظرات و کرسی های آزاداندیشی، به برگزاری مناظراتی در سطح دانشگاه  که به عنوان مثال می تواند مناظره  بین دو نظریه علمی متعارض در حد وسع دانشجویی باشد تاکید داشتند. در ادامه ایشان به کارآفرینی و درآمدزایی انجمن های علمی با توجه به نسل سوم بودن دانشگاه ها مطالبی را بیان نمودندو در پایان به انسجام و اتحاد بین انجمن های علمی، به مشورت میان اعضای انجمن ها و تقویت کار جمعی با مشورت نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تاکید نمودند.

سپس اعضای حاضر نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مطالبی را در این راستا بیان کردند.

در پایان هم از دبیران قدیم انجمن های علمی دانشکده ها و دبیر کل قدیم انجمن های علمی دانشگاه تقدیر و حکم دبیران جدید انجمن های علمی دانشکده ها و دبیر کل انجمن های علمی دانشگاه نیز به آنها تحویل گردید.

44

22 33  IMG_1879