بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه تقدیر و معارفه دبیران کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه گیلان

جلسه تقدیر و معارفه دبیران کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه گیلان


جلسه تقدیر و معارفه دبیران کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه گیلان

 

جلسه معارفه ای با حضور معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی، کارشناس کانونها و دبیران جدید و سابق کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی در روز شنبه 18 خرداد ماه 98 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی از زحمات دبیران سابق کانونها جهت انجام فعالیتهای متنوع فرهنگی و اجتماعی تقدیر نمودند و در ادامه ضمن تبریک به دبیران جدید، موفقیت آنها را در انجام فعالیتهای کانون خواستار شدند. پس از آن دبیران کانونها نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشبرد هر چه بهتر روند اجرایی عنوان کردند.

سپس  از دبیران سابق کانونها با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد و حکم دبیران جدید کانونها به آنها اعطاء شد.