بستن
FA EN AR RU FR

جلسه تصویب طرح کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان و برنامه ریزی برای جشنواره رویش دانشگاهی ـ 20 آبان ماه 98

جلسه تصویب طرح کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان و برنامه ریزی برای جشنواره رویش دانشگاهی ـ 20 آبان ماه 98


جلسه تصویب طرح کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان و برنامه ریزی برای جشنواره رویش دانشگاهی ـ 20 آبان ماه 98