بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه تخصصی شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد.

جلسه تخصصی شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد.


جلسه تخصصی شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد.

 

 

 در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا و به ریاست دکتر حاتم زاده رئیس دانشگاه تشکیل شد، ابتدا رئیس شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان به ایراد سخن پرداخت و به نکاتی در خصوص موضوعات فرهنگی دانشگاه اشاره کرد. سپس با هدف ارتقاء وضعیت فرهنگی دانشگاه، تصمیماتی اتخاذ شد.

 

همچنین در این جلسه در خصوص اعزام دانشجویان به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و همچنین جشن دانش آموختگی دانشجویان فارغ التحصیل در سال 92 نیز تصمیماتی اتخاذ شد. در انتهای جلسه، اعضای شرکت کننده به بیان نقطه نظرات خویش درباره مسایل فرهنگی پرداختند.