بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی در سرای دانشجویی دختران دانشگاه گیلان

جلسه برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی در سرای دانشجویی دختران دانشگاه گیلان


جلسه برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی در سرای دانشجویی دختران دانشگاه گیلان

جلسه برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی در سرای دانشجویی دختران دانشگاه گیلان با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی، مشاور رييس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر بانوان دانشگاه،کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،کارشناس کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه و نمایندگان خانم تشکلهای دانشجویی روز شنبه مورخ 7 مهر ماه 97  در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان، برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی در سرای دانشجویی را مستلزم مشارکت دانشجویان و ارایه پیشنهادات و نظرات آنها دانست. ایشان با بیان تغییر واژه خوابگاه به واژه «سرای دانشجویی»، سراهای دانشجویی را مینیاتوری از کشور دانستند چون دانشجویانی از همه قومیت ها و همه فرهنگ ها در آنجا حضور دارند. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان تأکید نمود متناسب سازی فکری و فرهنگی بین دانشجویان سرای دانشجویی، کمک شایانی به برگزاری فعالیتهای فرهنگی در سراهای دانشجویی خواهد داشت. در ادامه جلسه دانشجویان و اعضای حاضر به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
آدرس کوتاه :