بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه برنامه ریزی استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 98-97 برگزار شد.

جلسه برنامه ریزی استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 98-97 برگزار شد.


جلسه برنامه ریزی استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 98-97 برگزار شد.

این جلسه با حضور معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی، معاون فرهنگی دفتر نهاد، مدیران امور آموزشی و دانشجویی، رئیس اداره روابط عمومی، نماینده اداره شاهد و ایثارگر و دبیران تشکل های دانشجویی در روز چهارشنبه 97/06/14در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی ضمن خوش آمدگویی به اعضا، به دو برنامه آغاز سال تحصیلی برای تمامی دانشجویان و مراسم ویژه دانشجویان ورودی جدید اشاره کردند و مروری بر برنامه سال قبل داشتند. در ادامه هر یک از اعضای جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند و تصمیماتی اتخاذ گردید.