بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه با دبیران تشکلهای دانشجویی به منظور تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید برگزار شد

جلسه با دبیران تشکلهای دانشجویی به منظور تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید برگزار شد


جلسه با دبیران تشکلهای دانشجویی به منظور تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید برگزار شد

این جلسه با حضور مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، کارشناسان تشکلهای اسلامی و کانونهای فرهنگی و دبیران تشکل های دانشجویی، ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 97/06/21 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه، مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلاصه ای از جلسه مورخ 14 شهریور ماه 97 ستاد استقبال از ورودی های جدید را که با حضور مدیران دانشگاهی و برخی از دبیران تشکلهای دانشجویی برگزار شده بود، بیان و توضیحاتی را ارائه نمودند. سپس دبیران و نمایندگان تشکلهای دانشجویی حاضر در جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند. در ادامه کارشناسان فرهنگی نیز نظرات و راهکارهای خود را جهت برپایی هرچه بهتر مراسم استقبال بیان نمودند.
آدرس کوتاه :