بستن
FA EN AR RU FR CHI

جغرافیای سیاسی خاورمیانه؛ رهیافت ها و افق های فراسو

جغرافیای سیاسی خاورمیانه؛ رهیافت ها و افق های فراسو


جغرافیای سیاسی خاورمیانه؛ رهیافت ها و افق های فراسو

انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی و جغرافیا دانشگاه گیلان نشست علمی " جغرافیای سیاسی خاورمیانه؛ رهیافت ها و افق های فراسو" را  مورخ 10اردیبهشت ماه ۹۷  در تالار حکمت دانشگاه برگزار نمود. در این برنامه دکتر رضاسیمبر و دکتر سید امیر نیاکوئی از اعضای هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان سخنرانی نمودند.

آدرس کوتاه :