بستن
FA EN AR RU FR

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94 دانشکده علوم پایه

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94 دانشکده علوم پایه


جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94 دانشکده علوم پایه

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94 دانشکده علوم پایه در روز چهارشنبه 12 تیر ماه 1398 در سالن شهید کریمی  این دانشکده به ترتیب برای گروههای فیزیک و شیمی در نوبت صبح و گروه زیست شناسی در نوبت عصر برگزار گردید. شایان ذکر است این جشن با همکاری دانشجویان عضو انجمن های علمی و شورای صنفی با دانشکده برگزار شد.