بستن
FA EN AR RU FR CHI

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94 دانشکده علوم پایه

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94 دانشکده علوم پایه


جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94 دانشکده علوم پایه

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94 دانشکده علوم پایه در روز چهارشنبه 12 تیر ماه 1398 در سالن شهید کریمی  این دانشکده به ترتیب برای گروههای فیزیک و شیمی در نوبت صبح و گروه زیست شناسی در نوبت عصر برگزار گردید. شایان ذکر است این جشن با همکاری دانشجویان عضو انجمن های علمی و شورای صنفی با دانشکده برگزار شد.