بستن
FA EN AR RU FR CHI

جامعه شناسی چالش ها و فرصت ها

جامعه شناسی چالش ها و فرصت ها


جامعه شناسی چالش ها و فرصت ها

انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاه گیلان در نظر دارد نشستی با عنوان «جامعه شناسی چالش ها و فرصت ها »در دانشگاه برگزار نماید. زمان: روز چهارشنبه مورخ 97/09/14 ـ ساعت 13 الی 15 مکان: تالار حکمت