بستن
FA EN AR RU FR CHI

توزیع ویژه نامه

توزیع ویژه نامه


توزیع ویژه نامه

توزیع ویژه نامه های «جنگ نرم در قرآن کریم» و «بایدها و نبایدهای انتخاباتی» در دانشگاه گیلان

 

 

 

 ویژه نامه های جنگ نرم در قرآن کریم از مجموعه دشمن شناسی و بایدها و نبایدهای انتخاباتی از مجموعه سیاسی تکثیر و در اختیار فعالان فرهنگی دانشگاه قرار گرفت.

 

در این ویژه نامه ها نویسنده با نگاهی نو و ابتکاری به مقوله های دشمن شناسی و ارتقاء بینش فرهنگی پرداخته است که می تواند حرکتی جدید در بصیرت افزایی دانشجویان فعال فرهنگی باشد.