بستن
FA EN AR RU FR CHI

تهیه و تولید ماسک توسط دانشجویان در خانه فرهنگ شماره 2 دانشگاه گیلان

تهیه و تولید ماسک توسط دانشجویان در خانه فرهنگ شماره 2 دانشگاه گیلان


تهیه و تولید ماسک توسط دانشجویان در خانه فرهنگ شماره 2 دانشگاه گیلان

با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در یک فعالیت  خیرخواهانه  روزانه 300 عدد ماسک توسط دانشجویان دانشگاه گیلان تهیه و تولید می شود.

 در این اقدام خداپسندانه که از 31 فروردین ماه 99 آغاز شده روزانه 5 نفر بصورت چرخشی و در مجموع تعداد 20 نفراز دانشجویان در خانه فرهنگ شماره 2 دانشگاه گیلان مشغول به کار هستند. شایان ذکر است این کار تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

یاد آور می گردد ماسک های تولید شده به منظور استریل شدن به دانشکده علوم پزشکی تحویل داده می شود تا پس از آن توزیع گردد.

آدرس کوتاه :