بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر از دانشجویان رتبه های برتر کنکور سراسری سال تحصیلی 98-97 دانشگاه گیلان ـ 8 مهر ماه 97

تقدیر از دانشجویان رتبه های برتر کنکور سراسری سال تحصیلی 98-97 دانشگاه گیلان ـ 8 مهر ماه 97


تقدیر از دانشجویان رتبه های برتر کنکور سراسری سال تحصیلی 98-97 دانشگاه گیلان ـ 8 مهر ماه 97