بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر از دانشجویان برگزیده سی و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ـ مرحله دانشگاهی

تقدیر از دانشجویان برگزیده سی و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ـ مرحله دانشگاهی


تقدیر از دانشجویان برگزیده سی و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ـ مرحله دانشگاهی

مراسم تقدیر از دانشجویان برگزیده سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان، مرحله دانشگاهی در بخش های آوایی و معنایی با حضور معاون و مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، اساتید مشاور و دبیران کانون و انجمن علمی قرآن و حدیث و دانشجویان برگزیده این دوره از جشنواره در مورخ 22 اردیبهشت ماه 98 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزارگردید.                       

در این مراسم، خانم دکتر کریمی ضمن ابراز خرسندی، تشکر و قدردانی از دانشجویان برگزیده قرآنی و دینی از آنها خواست در طول سال در حوزه فرهنگی به طور اعم و در حوزه قرآنی و دینی به طور اخص، ارتباط ساختار­مند داشته باشند. ایشان اضافه نمودند، ما در حوزه قرآنی نیروی انسانی  زیاد داریم و انتظار می رود در برنامه های قرآنی به کمک دانشجویان و دو تشکل قرآنی دانشجویی دانشگاه همکاری های مثمر ثمر وجود داشته باشد. از جمع قرآنی می خواهیم، که جلسه های قرآنی در خوابگاه ها برگزار کنند و همچنین بحث پایان نامه های دانشجویی با محوریت قرآن و عترت پیگیری و دنبال شود.                                                   

درادامه دبیران کانون قرآن و معارف اسلامی و انجمن علمی قرآن و حدیث دانشگاه گزارشی از برنامه های انجام شده و برنامه های پیش رو  ایراد نمودند

سپس دکتر خانی مقدم، استاد مشاور انجمن علمی قرآن و حدیث گزارشی از روند اجرایی برنامه های انجمن علمی را ارائه دادند.
در این جلسه آقای دکتر یعقوبی مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگا ضمن تشکر و قدردانی از دبیران تشکل های قرآنی و همچنین برگزار کنندگان جشنواره قرآنی از دانشجویان خواستند، نشست های قرآنی در دانشگاه با نگاه جدید، بیشتر شود. در پایان آقای نیک بین، کارشناس قرآن و عترت در دانشگاه ضمن ایراد گزارش از روند برگزاری سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه، چگونگی ادامه این جشنواره در مراحل بعدی را توضیح دادند