بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر از برگزیدگان یازدهمین جشنواره حرکت در دانشگاه گیلان

تقدیر از برگزیدگان یازدهمین جشنواره حرکت در دانشگاه گیلان


تقدیر از برگزیدگان یازدهمین جشنواره حرکت در دانشگاه گیلان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان طی مراسمی از دانشجویان برگزیده عضو انجمن علمی دانشجویی دانشگاه گیلان در یازدهمین جشنواره ملّی حرکت که آذرماه 1397 به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، در روز یکشنبه مورخ 11 آذر ماه 97 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قدردانی نمود. شایان ذکر است در یازدهمین جشنواره حرکت، دانشگاه گیلان همراه با دانشگاه های تبریز، تربیت مدرس و صنعتی اصفهان عنوان برگزیده دانشگاه های کشور در حوزه انجمن های علمی دانشجویی را کسب کرد و با تقدیر شخص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صدر رتبه بندی دانشگاه ها در این حوزه را به خود اختصاص داد. همچنین انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان به عناوین گوناگونی دست یافتند که این عناوین شامل موارد زیر است: بخش محتوای دیجیتال- انجمن علمی شیمی کسب رتبه دوم بخش نشریه – نشریه کارا انجمن علمی آمار شایسته تقدیر بخش انجمن برتر – انجمن علمی روانشناسی شایسته تقدیر بخش اختراع – اختراع امیر حسین ابراهیمی دانشجوی زیست شناسی شایسته تقدیر اتحادیه برتر : اتحادیه انجمن علمی دانشجویی روانشناسی کسب رتبه دوم ( مهرزاد امیدوار دبیر اتحادیه از دانشجویان دانشگاه گیلان هستند) اتحادیه برتر: اتحادیه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی کسب رتبه سوم ( امیر حسین ابراهیمی دبیر اتحادیه از دانشجویان دانشگاه گیلان هستند)                   
آدرس کوتاه :