بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر از برگزیدگان دومین دوره مسابقات قرآن فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه گیلان

تقدیر از برگزیدگان دومین دوره مسابقات قرآن فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه گیلان


تقدیر از برگزیدگان دومین دوره مسابقات قرآن فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه گیلان