بستن
FA EN AR RU FR CHI

تغییر زمان برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات قرآن کریم دانشجویان دانشگاههای سراسرکشور ـ مرحله دانشگاهی

تغییر زمان برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات قرآن کریم دانشجویان دانشگاههای سراسرکشور ـ مرحله دانشگاهی


تغییر زمان برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات قرآن کریم دانشجویان دانشگاههای سراسرکشور ـ مرحله دانشگاهی

 

زمان برگزاری این دوره از مسابقات در بخش شفاهی و بخش کتبی به روز سه شنبه 29/11/92 تغییر یافت . علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این مسابقات در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی حضور یابند.

 

عنوان

زمان

ساعت

مکان

مسابقه بخش شفاهی و بخش کتبی

سه شنبه مورخ 29/11/92

12 ـ 8

تالار حکمت

 

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاع بیشتر به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه واقع در طبقه سوم سازمان مرکزی مراجعه و یا با شماره های 6690521 و 6690549 تماس حاصل نمایید.