بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکل های اسلامی اساتید

تشکل های اسلامی اساتید


تشکل های اسلامی اساتید

انجمن اسلامی مدرسین

نام تشکل

مسئول محل خدمت
انجمن اسلامی مدرسین  دکتر مهر علی همتی نژاد  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سایت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه گیلان:

بسیج اساتید

نام تشکل

مسئول محل خدمت
بسیج اساتید ابراهیم قاسمی روشن

دانشکده ابیات و علوم انسانی / گروه معارف

سایت بسیج اساتید استان گیلان : http://basij.guilan.ac.ir


آخرین اخبار و اطلاعیه