بستن
FA EN AR RU FR

تشکل های اسلامی اساتید

تشکل های اسلامی اساتید


تشکل های اسلامی اساتید

انجمن اسلامی مدرسین

نام تشکل

مسئول محل خدمت
انجمن اسلامی مدرسین  دکتر مهر علی همتی نژاد  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سایت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه گیلان:

بسیج اساتید

نام تشکل

مسئول محل خدمت
بسیج اساتید ابراهیم قاسمی روشن

دانشکده ابیات و علوم انسانی / گروه معارف

سایت بسیج اساتید استان گیلان : http://basij.guilan.ac.ir


آخرین اخبار و اطلاعیه