بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکل های اسلامی اساتید

تشکل های اسلامی اساتید


 

انجمن اسلامی مدرسین

نام تشکل

مسئول محل خدمت
انجمن اسلامی مدرسین    

 

سایت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه گیلان:

**************************************************************

بسیج اساتید

نام تشکل

مسئول محل خدمت
بسیج اساتید ابراهیم قاسمی روشن

دانشکده ابیات و علوم انسانی / گروه معارف

 

سایت بسیج اساتید استان گیلان : http://basij.guilan.ac.ir


آخرین اخبار و اطلاعیه

 

آدرس کوتاه :