بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترویج جغرافیا در مدارس

ترویج جغرافیا در مدارس


ترویج جغرافیا در مدارس

انجمن علمی دانشجویی گروه جغرافیا دانشگاه گیلان طرحی با عنوان «ترویج جغرافیا در مدارس» را مورخ 20 فروردین ماه 97 برگزار نمود. این طرح برای پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی در یکی از دبیرستان های دخترانه شهر رشت برگزار شد.  در این نشست دبیر انجمن علمی گروه جغرافیای دانشگاه گیلان مقدمه ای از اهداف این طرح را برای دانش آموزان بیان نمود و به دست آوردها،کاربردها و ماهیت این علم اشاره کرد .سپس یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان بعنوان مدرس درباره اهمیت علم جغرافیا، تفاوت های این رشته با جغرافیای مدارس، ابزارهای رشته جغرافیا و کاربردهای متنوع جغرافیا و... مطالبی  را بیان نمود.

آدرس کوتاه :