بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک به جناب آقای دکتر رضا سیمبر عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

تبریک به جناب آقای دکتر رضا سیمبر عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان


تبریک به جناب آقای دکتر رضا سیمبر عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

جناب آقای دکتر رضا سیمبر عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان ارتقاء رتبه علمی حضرتعالی از مرتبه دانشیاری به رتبه استادی را به حضورتان تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات الهی و پیشرفت در عرصه علم و دانش برای جنابتان از خداوند منان خواستاریم.