بستن
FA EN AR RU FR

تبدیل کتاب دانشجویان به فایل صوتی

تبدیل کتاب دانشجویان به فایل صوتی


تبدیل کتاب دانشجویان به فایل صوتی

انجمن  علمی دانشجویی روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه گیلان در نظر دارد جزوات و کتب دانشجویان کم بینا و نابینا را به فایل صوتی تبدیل نماید. لذا از کلیه  این دانشجویان  دانشگاه گیلان تقاضا می شود تا کتاب و جزوات مورد نیاز خود را به این انجمن تحویل نمایند.

لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09117731742 تماس حاصل نمایید.