بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبدیل کتاب دانشجویان به فایل صوتی

تبدیل کتاب دانشجویان به فایل صوتی


تبدیل کتاب دانشجویان به فایل صوتی

انجمن  علمی دانشجویی روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه گیلان در نظر دارد جزوات و کتب دانشجویان کم بینا و نابینا را به فایل صوتی تبدیل نماید. لذا از کلیه  این دانشجویان  دانشگاه گیلان تقاضا می شود تا کتاب و جزوات مورد نیاز خود را به این انجمن تحویل نمایند.

لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09117731742 تماس حاصل نمایید.