بستن
FA EN AR RU FR CHI

بیانیه پایانی نشست معاونان فرهنگی اجتماعی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه های کشور

بیانیه پایانی نشست معاونان فرهنگی اجتماعی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه های کشور


بیانیه پایانی نشست معاونان فرهنگی اجتماعی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه های کشور

شرکت کنندگان در این نشست ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و بهره مندی از رهنمود مقام معظم رهبری، براهمیت مقوله فرهنگ در دانشگاه‌ها در راستای صیانت از سرمایه های فرهنگی، سرزندگی و بالندگی دانشجویان، در سالتحصیلی جدید - که با شورحماسه حسینی مقارن است- برای تقویت جایگاه معاونت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان رکن اصلی تربیت نسل جوان دانشجو در دانشگاه های کشور بر مولفه های ذیل تاکید ورزیدند: ۱) لزوم توجه جدی به تقویت اعتبارات فرهنگی دانشگاه هاو جدا کردن ردیف بودجه و اعتبارات فرهنگی از سایر هزینه ها؛ ۲) توجه و لحاظ کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در برنامه رتبه بندی دانشگاهها؛ ۳) بازنگری و روزآمدسازی مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ساماندهی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها و ضرورت شفاف سازی در آیین نامه های نظارتی؛ ۴) حمایت هدفمند از انجمن های علمی – دانشجویی به عنوان ظرفیت های کم نظیر برای تحقق اهداف و ماموریت های دانشگاه برای توسعه آموزش های غیر رسمی، کارآفرینی و توسعه تعامل میان جامعه و دانشگاه؛ ۵) معاونان فرهنگی و اجتماعی برای توسعه و تعمیق مشارکت دانشجویان دارای سلایق مختلف و در چارچوب حاکمیت قانون برای ارتقای سطح برنامه‌های فرهنگی دانشجو محور، همت خواهند گماشت؛ ۶) با توجه به برگزاری نشست های تخصصی چهار گانه (کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی، مذهبی و نشریات دانشجویی و تشکل های اسلامی و انجمن های علمی و دانشجویی) معاونان فرهنگی و احتماعی دانشگاهها همت خود را بر تحقق و اجرای مصوبات این کمیسیون‌ها مبذول خواهند داشت.