بستن
FA EN AR RU FR CHI

به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می شود

به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می شود


به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می شود

معاونت دانشجویی اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه  گیلان به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات ورزشی رشته های مختلف ورزشی از تاریخ 26 مهر لغایت 8 آبان ماه 97 در دو بخش دختران و پسران در دانشگاه برگزار می نماید. جدول برنامه ورزشی دانشجویان در سال تحصیلی98-97 ـ دانشگاه گیلان 1