بستن
FA EN AR RU FR

بزرگداشت روز جهانی عصای سفید

بزرگداشت روز جهانی عصای سفید


بزرگداشت روز جهانی عصای سفید

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه گیلان در نظر دارد مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید با محوریت مناسب سازی فضای آموزشی شهری در دانشگاه گیلان برگزار نماید.

سخنرانان:

ـ دکتر حسین خانزاده عضو هیأت علمی گروه روانشناسی،ممتازی رئیس انجمن معلولین بینایی گیلان، پرهیزکار دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه گیلان و خانم جوادیان کارشناس نابینایان آموزش و پرورش

زمان : 20 مهر ماه 98  ساعت 13

مکان : تالار حکمت