بستن
FA EN AR RU FR CHI

بزرگداشت روز جهانی عصای سفید

بزرگداشت روز جهانی عصای سفید


بزرگداشت روز جهانی عصای سفید

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه گیلان در نظر دارد مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید با محوریت مناسب سازی فضای آموزشی شهری در دانشگاه گیلان برگزار نماید.

سخنرانان:

ـ دکتر حسین خانزاده عضو هیأت علمی گروه روانشناسی،ممتازی رئیس انجمن معلولین بینایی گیلان، پرهیزکار دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه گیلان و خانم جوادیان کارشناس نابینایان آموزش و پرورش

زمان : 20 مهر ماه 98  ساعت 13

مکان : تالار حکمت