بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی اعلام شد.

برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی اعلام شد.


برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی اعلام شد.

 

 

 

 بمناسبت سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی مسابقات فرهنگی کتابخوانی ویژه اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار شد. نتایج این مسابقات پس از قرعه کشی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی به شرح زیر اعلام گردید.
در ضمن جوایز برندگان طی مراسمی که متعاقباً اعلام می گردد و از آنها دعوت بعمل می آید، اهدا خواهد شد.

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه هیأت علمی

نام و نام خانوادگی         محل کار
1ـ دکتر مسعود اصفهانی         دانشکده کشاورزی
2ـ دکتر مجید مجیدیان         دانشکده کشاورزی
3ـ دکتر شهریار سعیدی مهرورز    دانشکده علوم پایه

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه کارمندان

نام و نام خانوادگی         محل کار
1ـ امیر رزم             انتظامات
2ـ به ناز متکلمی             دانشکده تربیت بدنی
3ـ فیروزه شریفی            معاونت دانشجویی
4ـ علی فتوحی            معاونت فرهنگی
5ـ فاطمه رشاد            مشاوره
6ـ روح اله نظرپور            تربیت بدنی
7ـ زینب مجاور شیخان        حراست
8ـ صغری جعفری             معاونت دانشجویی
9ـ فهیمه مأمور افشرد        معاونت آموزشی
10ـ علی کاظمی             تحصیلات تکمیلی
11ـ گداعلی قلی پور        مشاوره
12ـ مرضیه قدیمی             معاونت دانشجویی
13ـ مهیار رفعتی فرد        دانشکده کشاورزی
14ـ زهرا مهدی پور            تربیت بدنی
15ـ احمد غلام زاده        دانشکده معماری و هنر
16ـ فاطمه اسدی کما        امور مالی
17ـ سحر برگ بیدی        معاونت دانشجویی
18ـ گلرخ صحتی مولوی        معاونت آموزشی
19ـ حسن علیجانی         دانشکده کشاورزی
20ـ لیلا قربانی             معاونت دانشجویی
21ـ علی صفاتیان            تربیت بدنی
22ـ مریم قدس خواه        علوم پایه
23ـ سید زهرا ملکی        کتابخانه مرکزی
24ـ مهرنوش ماتک            پژوهشی
25ـ معصومه میرزایی        معاونت آموزشی
26ـ رقیه ابراهیمی            دانشکده فنی


اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان

نام و نام خانوادگی         دانشکده
1ـ رحمان حسن زاده        علوم ریاضی
2ـ محمد حاج نوروزی        فنی
3ـ مهسا نوری اصل             علوم پایه
4ـ محسن صفایی            کشاورزی
5ـ فاطمه علیپور یگانه        فنی
6ـ فاطمه رنجبر            منابع طبیعی