بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کلاس نجوم

برگزاری کلاس نجوم


برگزاری کلاس نجوم

 انجمن علمی بین رشته ای نجوم دانشگاه گیلان پیرو کلاسهای برگزار شده آشنایی با نجوم برای دانشجویان علاقه مند، دوره جدید مقدماتی سطح 2 را روزهای دوشنبه هر هفته در مجموع 7 جلسه تا پایان اردیبهشت 94  به همراه پخش فیلم ( تولد و مرگ ستارگان و...) آشنایی با کیهان شناسی و آموزش در دانشکده علوم پایه برگزار می نماید. شایان ذکر به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهینامه اعطاء می گردد.