بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کلاس نجوم

برگزاری کلاس نجوم


برگزاری کلاس نجوم

 انجمن علمی بین رشته ای نجوم دانشگاه گیلان پیرو کلاسهای برگزار شده آشنایی با نجوم برای دانشجویان علاقه مند، دوره جدید مقدماتی سطح 2 را روزهای دوشنبه هر هفته در مجموع 7 جلسه تا پایان اردیبهشت 94  به همراه پخش فیلم ( تولد و مرگ ستارگان و...) آشنایی با کیهان شناسی و آموزش در دانشکده علوم پایه برگزار می نماید. شایان ذکر به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهینامه اعطاء می گردد.