بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کلاسهای قرآن در خانه فرهنگ معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان

برگزاری کلاسهای قرآن در خانه فرهنگ معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان


برگزاری کلاسهای قرآن در خانه فرهنگ معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان

معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان کلاسهای قرآن (شامل قرائت ترتیل و حفظ ) را برای کلیه دانشجویان برگزار می کند

معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان در نظر دارد کلاسهای قرآن شامل قرائت حفظ، ترتیل و حفظ را برای کلیه دانشجویان در ترم جاری برگزار کند:

دانشجویان علاقمند می توانند برای شرکت در کلاسهای فوق روزهای چهارشنبه در علوم پایه ساعت 10-12 به تالار شهید کریمی  و

روزهای پنج شنبه ساعت 11-13 به خانه فرهنگ واقع در جنب بازارچه دانشگاه مراجعه نمایند.