بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کافه انتخاب در دانشگاه گیلان

برگزاری کافه انتخاب در دانشگاه گیلان


برگزاری کافه انتخاب در دانشگاه گیلان

 

 

 

 بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان جهت رصد فعالیتهای انتخاباتی کشور، کافه انتخابات برپا کردند. در این مکان، دانشجویان ضمن حضور و آشنایی با موضوعات انتخاباتی در مباحث فردی و گروهی مشارکت می کنند.

 

خادم صادق مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان هدف از اجرای این طرح را تقویت دانش سیاسی دانشجویان و ارتقاء روحیه مشارکت گروهی ذکر کرد.