بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کافه انتخاب در دانشگاه گیلان

برگزاری کافه انتخاب در دانشگاه گیلان


برگزاری کافه انتخاب در دانشگاه گیلان

 

 

 

 بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان جهت رصد فعالیتهای انتخاباتی کشور، کافه انتخابات برپا کردند. در این مکان، دانشجویان ضمن حضور و آشنایی با موضوعات انتخاباتی در مباحث فردی و گروهی مشارکت می کنند.

 

خادم صادق مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان هدف از اجرای این طرح را تقویت دانش سیاسی دانشجویان و ارتقاء روحیه مشارکت گروهی ذکر کرد.