بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری پنجمین دوره آموزشی ویژه دست اندر کاران نشریات دانشجویی در دانشگاه گیلان

برگزاری پنجمین دوره آموزشی ویژه دست اندر کاران نشریات دانشجویی در دانشگاه گیلان


برگزاری پنجمین دوره آموزشی ویژه دست اندر کاران نشریات دانشجویی در دانشگاه گیلان

پنجمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجويي با شرکت صاحبان امتیاز ، مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان در خانه فرهنگ دانشگاه به مدت 8 ساعت در تاریخ 11 اسفند ماه سال جاری برگزار گردید و دروس حقوق مطبوعات ، اخلاق مطبوعات ، آئین نامه نشریات دانشجویی ، سبکهای خبر نویسی و شیوه های تهیه گزارش ، مقاله و تکنیک های مصاحبه به همراه پرسش و پاسخ دانشجویان به پایان رسید.