بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری پنجمین دوره آموزشی ویژه دست اندر کاران نشریات دانشجویی در دانشگاه گیلان

برگزاری پنجمین دوره آموزشی ویژه دست اندر کاران نشریات دانشجویی در دانشگاه گیلان


برگزاری پنجمین دوره آموزشی ویژه دست اندر کاران نشریات دانشجویی در دانشگاه گیلان

پنجمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجويي با شرکت صاحبان امتیاز ، مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان در خانه فرهنگ دانشگاه به مدت 8 ساعت در تاریخ 11 اسفند ماه سال جاری برگزار گردید و دروس حقوق مطبوعات ، اخلاق مطبوعات ، آئین نامه نشریات دانشجویی ، سبکهای خبر نویسی و شیوه های تهیه گزارش ، مقاله و تکنیک های مصاحبه به همراه پرسش و پاسخ دانشجویان به پایان رسید.