بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه گیلان

برگزاری نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه گیلان


برگزاری نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه گیلان

زمان برگزاری : 28 تیر ماه 98

مکان: دانشگاه گیلان

دبیر اتحادیه انجمن های علمی: عرفان زارع دانشجوی ارشد فناوری نانو دانشگاه گیلان