بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه گیلان

برگزاری نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه گیلان


برگزاری نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه گیلان

زمان برگزاری : 28 تیر ماه 98

مکان: دانشگاه گیلان

دبیر اتحادیه انجمن های علمی: عرفان زارع دانشجوی ارشد فناوری نانو دانشگاه گیلان