بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری نمایشگاه آثار چاپی دانشجویان دانشگاه گیلان

برگزاری نمایشگاه آثار چاپی دانشجویان دانشگاه گیلان


برگزاری نمایشگاه آثار چاپی دانشجویان دانشگاه گیلان

با همکاری انجمن علمی دانشجویی گرافیک دانشگاه نمایشگاه آثار چاپی دانشجویان دانشگاه گیلان  از تاریخ 11 الی 17 اسفند ماه 97 در گالری سایه روشن برپا گردید.