بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نمایشگاه آثار چاپی دانشجویان دانشگاه گیلان

برگزاری نمایشگاه آثار چاپی دانشجویان دانشگاه گیلان


برگزاری نمایشگاه آثار چاپی دانشجویان دانشگاه گیلان

با همکاری انجمن علمی دانشجویی گرافیک دانشگاه نمایشگاه آثار چاپی دانشجویان دانشگاه گیلان  از تاریخ 11 الی 17 اسفند ماه 97 در گالری سایه روشن برپا گردید.