بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نشست فرهنگی در خصوص برنامه های انجمن های علمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

برگزاری نشست فرهنگی در خصوص برنامه های انجمن های علمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان


برگزاری نشست فرهنگی در خصوص برنامه های انجمن های علمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

نشست فرهنگی در خصوص برنامه های انجمن های علمی  در روز سه شنبه مورخه ۱۷ فروردین  ۱۳۹۵ راس ساعت یازده با حضور ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاونین و استادان مشاور و دبیران انجمن های علمی در اتاق شورای دانشکده با تلاوتی چند از آیات قرآن کریم برگزار گردید.

ابتدا دکتر یعقوبی ضمن خیر مقدم وتبریک سال جدید  مطالبی در مورد نحوه صدور احکام دبیران انجمن های علمی، نظارت بر طرح های دانشجویی، کرسی نظریه پردازی، مشکلات و برنامه های انجمن های مزبور بیان کرد.

سپس هر یک از دبیران، موانع و مشکلات، برنامه های انجام شده و برنامه های پیش روی انجمن های خود را در سال تحصیلی جاری از قبیل سخنرانی، کارگاه علمی، برگزاری نمایشگاه، تدوین نشریات علمی، کلاس های آموزشی و… به سمع حاضران رساندند.

پس از نقطه نظرات دبیران انجمن های علمی نوبت به اساتید مشاور گروه های علمی رسید، نخست دکتر فرحبخش معاون اداری و مالی و دکتر حسینی استاد مشاور گروه زبان عربی  بر کارکرد آموزشی انجمن ها و قانونمندی آنان به قواعد دانشگاهی اشاره کردند. سپس دکتر برکت استاد مشاور رشته زبان انگلیسی ضمن تقدیر از فعالیتهای انجمن های علمی در مورد اولویت بخشی  و میان رشته ای کردن طرحهای انجمن های علمی و مشارکت بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فرایند فعالیتهای انجمن  تاکید نمود. دکتر صیادی استاد مشاور فرهنگی گروه علوم تربیتی نیز ضمن تبریک سال جدید و تشکر از فعالیت های انجمن های علمی بر توانمندسازی دانشجویان، و اولویت بخشی برنامه ها نکاتی بیان نمود. دکتر یاسوری  استاد مشاور فرهنگی رشته جغرافیا  نیز پیشنهاداتی درباره  تیمی کردن فعالیت های انجمن های علمی، مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی درفعالیت های مزبور، تشکیل تیم های پژوهشی، جهت دادن فعالیت های پژوهشی انجمن ها در خصوص کارآفرینی و تجاری سازی، ارتباط هر چه بیشتر دانشجویان با جامعه و استفاده از گرانت اساتید برای طرح های کاربردی توسط انجمن های علمی ارایه نمودند.

سرانجام دکتر رستمی رییس دانشکده ادبیات ضمن تبریک سال جدید و خیر مقدم به حضار به جمع بندی موضوع پرداخت وی بر اهمیت فعالیت های علمی در این دانشکده به مثابه بزرگترین دانشکده ی دانشگاه گیلان تاکید کرد، در مورد زمان و مکان کارگاه های علمی مطالبی بیان کرد و بر آمادگی و همکاری حداکثری مسولان دانشکده در توسعه فعالیت های انجمن های علمی پرداخت.

لازم به ذکر است این جلسه تا ساعت یک به طول انجامید.

4 14 15 (1)