بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نشست با اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و معارف اسلامی دانشجویان دانشگاه

برگزاری نشست با اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و معارف اسلامی دانشجویان دانشگاه


برگزاری نشست با اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و معارف اسلامی دانشجویان دانشگاه

اولین جلسه شورای مرکزی کانون قرآن و معارف اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان با حضور خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی، آقای دکتر عزیزپور مدیر فرهنگی و اجتماعی ، کارشناس قرآنی و اعضاء کانون قرآن  و معارف اسلامی دانشجویان دانشگاه برگزار شد.

این جلسه با تلاوت قرآن مجیدآغاز گردید. آنگاه معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، کانون قرآن و معارف اسلامی دانشگاه را مهمترین کانون دانشجویی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دانستند و با اشاره به مسئولیت وحوزه فعالیت کانون قرآن  و معارف  اسلامی در دانشگاه به پیشرو و پیشقدم بودن در رسیدن به اهداف و شناخت و ترویج فرهنگ قرآنی و  اخلاق اسلامی در بین دانشگاهیان تأکید نمودند.

سپس دبیران قبلی کانون گزارشی از عملکرد کانون ارائه کردند. در ادامه نیز هریک از حاضرین به نقاط ضعف و قوت اشاره داشته و نظرات و پیشهادات خود را در مطرح نمودند.

شایان ذکر است این نشست ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 93/08/17 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.