بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری مسابقه فوتسال کودکان و نوجوانان در دانشگاه گیلان

برگزاری مسابقه فوتسال کودکان و نوجوانان در دانشگاه گیلان


برگزاری مسابقه فوتسال کودکان و نوجوانان در دانشگاه گیلان

کانون خیریه دانشجویی چتر سبز دانشگاه گیلان با همکاری یکی از موسسات نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست  و بد سرپرست شهر رشت و با هماهنگی بهزیستی طبق سال گذشته مسابقه فوتسال را روز پنجشنبه مورخ 26 مهر ماه 97  در سالن فجر دانشگاه گیلان برگزار نمود. در این مسابقات دانشجویان پسر دانشگاه گیلان برای رقابت و همچنین تشویق این کودکان در سالن حضور می یابند. این برنامه به مدت پنج هفته در تاریخ های  3، 10 و 24 آبان و 1، 8 آذر ماه 97 برگزار خواهد شد.